چهارشنبه, ۲ تیر ۱۴۰۰ /
تعداد اخبار دریافت شده امروز : 88
تعداد کل اخبار : 4822
وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 765,810
حجم معاملات : 10,375M
ارزش معاملات: 67,804B
ارزش بازار : 48,393,018B
تعداد نماد مثبت : 238
تعداد نماد منفی : 136
شاخص کل بورس

1,213,022.83
26101.33     (2.2%)
1400/04/02   13:09
شاخص کل فرابورس

17,616.27
187.87     (1.08%)
1400/04/02   13:30
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 1,704,483
حجم معاملات : 1,788M
ارزش معاملات : 25,783B
ارزش بازار : 11,676,971B
تعداد نماد مثبت : 137
تعداد نماد منفی : 113