یکشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ /
تعداد اخبار دریافت شده امروز : 4
تعداد کل اخبار : 6696
وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 763,179
حجم معاملات : 7,542M
ارزش معاملات: 58,181B
ارزش بازار : 54,443,532B
تعداد نماد مثبت : 218
تعداد نماد منفی : 151
شاخص کل بورس

1,351,467.52
34962.92     (2.66%)
1400/05/09   13:00
شاخص کل فرابورس

19,794.05
398.35     (2.05%)
1400/05/09   13:58
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 358,809
حجم معاملات : 1,847M
ارزش معاملات : 24,475B
ارزش بازار : 10,910,071B
تعداد نماد مثبت : 171
تعداد نماد منفی : 76