ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سمند LX ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (‎۱.۶۴%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (‎۳.۸۱%‏)۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (‎۰.۵۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (‎۱.۴۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ (‎۰.۲۵%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (‎۰.۴۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) به زودی ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ (‎۰.۶۰%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز ناموجود ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو SLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو پارس XU7 ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (‎۱.۳۰%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ --- (‎۱.۹۰%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۱۵%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ (‎۰.۲۹%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ناموجود ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ (‎۱.۶۳%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۱.۲۳%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (‎۱.۱۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2 ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (‎۲.۰۱%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ (‎۰.۸۶%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (‎۱.۰۶%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ (‎۰.۷۶%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۵۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (‎۱.۰۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (‎۰.۳۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ (‎-۰.۴۳%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ (‎۱.۲۸%‏)۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۰%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۱%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۵۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 131 ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۶۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ (‎۱.۶۶%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (آپشنال) ناموجود ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ (‎۱.۵۶%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا (پلاس) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
تیبا 2 ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ (‎۱.۵۲%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
تیبا2 (پلاس) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ (‎۱.۴۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ (‎۱.۳۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ (‎۰.۹۶%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ (‎۱.۳۹%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
کوییک S ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ (‎۰.۸۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
شاهین ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ (‎۰.۲۹%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) به زودی ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) به زودی ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ناموجود ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو به زودی ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو به زودی ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک J4 ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۹۷%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جک S3 ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۱%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۷۱%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا - تک کابین ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا - دو کابین ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۵۸%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
رسپکت --- به زودی (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۱%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۵۶%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۴۶%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پربیننده ترین خبرها
خبرخوان شهر خبر 1 سال پيش [ 51 بازدید ]
خبر آنلاین 12 ماه پيش [ 41 بازدید ]
خبر آنلاین 8 ماه پيش [ 30 بازدید ]
خبر آنلاین 1 سال پيش [ 3 بازدید ]
خبرگزاری فارس 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
خبرگزاری فارس 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
خبرگزاری ایسنا 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
خبرگزاری فارس 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
خبرگزاری فارس 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
خبرگزاری فارس 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
خبرگزاری ایسنا 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
خبرگزاری فارس 1 سال پيش [ 2 بازدید ]
خبر آنلاین 1 سال پيش [ 1 بازدید ]
خبرگزاری فارس 1 سال پيش [ 1 بازدید ]
اقتصاد آنلاین 1 سال پيش [ 1 بازدید ]
محبوب ترین خبرها
اقتصاد آنلاین 1 سال پيش 1
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 1
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 1
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 1
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 1
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 1
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 1
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 1
خبرگزاری ایسنا 1 سال پيش 1
خبرگزاری ایسنا 1 سال پيش 1
خبرگزاری ایسنا 1 سال پيش 1
خبرگزاری ایسنا 1 سال پيش 1
خبر آنلاین 1 سال پيش 1
خبر آنلاین 1 سال پيش 1
خبر آنلاین 1 سال پيش 1
خبر آنلاین 1 سال پيش 1
خبر آنلاین 1 سال پيش 1
داغ ترین خبرها
خبر آنلاین 1 سال پيش 9
خبر آنلاین 2 ماه پيش 7
خبر آنلاین 1 سال پيش 6
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 5
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 5
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 5
خبر آنلاین 2 ماه پيش 4
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 3
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 3
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 3
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 3
خبرخوان شهر خبر 1 سال پيش 2
خبرگزاری ایسنا 1 سال پيش 2
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 2
اقتصاد آنلاین 1 سال پيش 2
خبر آنلاین 1 سال پيش 2
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 2
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 2
خبرگزاری فارس 1 سال پيش 2
خبر آنلاین 6 ماه پيش 2